(HSPS101) H-Speed barva ve spreji 150ml tónovací

(HSPS101) H-Speed barva ve spreji 150ml tónovací

Naše cena s DPH:
169 Kč
Naše cena bez DPH:
139,67 Kč

ks
Výrobce:
H-Speed
Dostupnost:
odeslání do 5 dnů
Katalogové číslo:
HSPS101Popis zboží

Profesionální barva ve spreji na lexanové karosérie vyvinutá ve spolupráci s nadnárodním chemickým koncernem. Barvy nezpůsobují korozi lexanu a jejich vynikající přilnavost a krycí schopnost zajistí vašemu autu špičkový vzhled. Budete překvapeni, jak barvy spolehlivě drží na karosérii i při těžkých nárazech.

Bezpečnostní upozornění:
Varování! Nevystavujte přímému slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani prázdnou nádobu neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte barvu do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Neskladujte v blízkosti tepelných zdrojů. Při práci nejezte a nekuřte. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Údaje o nebezpečnosti: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajících potížích. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při styku s kůží: Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky rychle umyjte teplou vodou s mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc při přetrvávajících potížích. Při požití: Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění - před finálním nástřikem karoserie doporučujeme provést nejprve zkoušku odstínu. Jelikož není možné na obrázku přesně zobrazit barvu, může se odstín lišit od vzorníku výrobce, resp. od barvy víčka spraye.

DiskuzeZboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.
Tento web používá cookies

Abychom Vám mohli v tomto eshopu nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte. Pro více informací o cookies a jejich případném blokování navštivte článek Cookies